Mendil Kapmaca Kuralları – Nasıl Oynanır? – Nedir?

Mendil Kapmaca Nedir?

Mendil kapmaca: İki grup arasında, mendili grubuna getirip puan kazanmayı amaçlayan bir sportif oyundur. Oyunda bir ebe ve oyuncular bulunur. Eğer varsa bir hakem de oyuna dahil olabilir.

Özellikle küçük yaş grubunda mendil kapmaca oynanıyorsa, çocukların değerlere yönelik olumlu davranışları ve yaratıcılığa yönelik davranışları ödüllendirilmelidir.

Türkmenistan‘da “Yağlık Aldı” oyunu Mendil Kapmaca oyununa benzer. Yağlık Aldı oyununda mendil ortaya bir çubuk üzerine bağlanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde “Deynegli Mendil” oyunu Mendil Kapmaca oyununa benzer. Bu oyunda mendil bir çubuğun üzerine bağlanır. Oyun bu çubuğun etrafında başlar. Hakem komutu verdikten sonra mendili oyuncular alabilir.

Kırgızistan‘da Mendil Kapmacaya benzeyen oyun “Olak Tartış” olarak bilinir. Olak Tartış atlar ile oynanır. [1]Yazar: Türkana Hüseynova Başlık: I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı – Türk Devletlerinde Ortak Çocuk Oyunları – İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Alındığı Tarih: 14 Mayıs 2020 Alındığı Adres: Academia

Mendil Kapmaca Kaç Kişiyle Oynanır?

Mendil kapmaca oyunu için en az 7 kişi gerekir. Oyuncu sayısında üst sınır olmasa da 15 kişiden fazla olmaması tercih edilir.

Mendil Kapmaca Oyunu Malzemeleri Nelerdir?

Mendil kapmaca oyunu için gerekli olan tek malzeme “Mendil“dir. Mendil yerine dört köşeli bir bez parçası kullanılabilir.

Mendil Kapmaca Kaç Yaş için Uygundur?

Mendil kapmaca oyunu 12 yaş ve üzeri kişiler için uygun bir oyundur.

Mendil Kapmaca Nerede Oynanır?

Mendil kapmaca bir açık hava oyunudur. Bunun için geniş bir alana ihtiyaç vardır. Oyun alanının taşlardan arındırılması ve düz olması gerekir. Oyun alanı en az 15 metre x 27 metre boyutunda olmalıdır.

Mendil kapmaca oyunu gündüz oyunudur.

Mendil Kapmaca Oyununun Faydaları Nelerdir?

Oyunun oyuncular üzerinde ki faydaları:

 • Koşu oyunu olduğu için kalp dolaşım sistemi dayanıklılığını artırır.
 • Koşu oyunu olduğu için akciğer kapasitesini artırır.
 • Sosyalliği geliştirir.
 • Oyuncuların yeni arkadaşlar edinmesini sağlar.
 • Kas liflerini güçlendirir.
 • Atletik performansınızı artırır.
 • Konsantrasyonu artırır.
 • Özgüvenin artmasına yardımcı olur.

Mendili Kapmaca Kuralları

Oyunun kuralları:

 • Oyun başlamadan kaç tur oynanacağı karara bağlanır. Genellikle ortalama 3-5 tur oynanır.
 • Ebe komut vermeden çizgiden ayrılan yani erken başlayan oyuncu puanı kaybeder.
 • Ebeden mendili alıp grubuna getiren oyuncu takımına “1” puan kazandırır.
 • Mendili alan oyuncuya rakip dokunursa “1” puanı rakip alır.
 • Mendili almadan rakip oyuncunun grubuna giden oyuncu “1” puan kaybeder. Bu taktik olarak uygulanır. Mendili alıyormuş gibi yapıp grubumuza koşarız. Rakip mendili aldığımızı sanıp grubumuza kadar sizi kovalarsa “1” puan kazanırsınız.
Sevebilirsin:  Arapsaçı Oyunu Kuralları ve Nasıl Oynanır?

Mendil Kapmaca Nasıl Oynanır?

Mendil kapmaca oyunu aşamaları:

1-Oyun Alanı ve Malzeme

Oyun alanı ayarlanır. Oyun alanı düz ve taşsız olmalı. Oyun malzemesi olarak mendil hazırlanır. Mendil yerine bez parçası ya da peçete kullanabilirsiniz.

2-Ebe Seçilir

Oyuncular arasında bir ebe seçilir. Ebenin görevi iki takımın tam ortasında mendili tutmaktır.

Mendil kapmaca oyununda ebe seçimi için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • Sayışma Yöntemi: En çok kullanılan yöntem sayışma yöntemidir. Oyuncular çember şeklinde dizilir. İçlerinden biri bir tekerlemeyi heceleyerek okumaya başlar. Her hece bir oyuncuya gelir ve parmağıyla bu oyuncuyu gösterir. Tekerlemenin son hecesi hangi oyuncuya gelirse o oyuncu ebelikten kurtulur. Bu şekilde oyuncu bitene kadar devam edilir. Son kalan oyuncu ebe olur.
 • Oynamak İsteyenler Mum Diksin: Oyunculardan bir tanesi yüksek sesle “Oynamak isteyenler mum diksin!” der. Diğer oyuncular bu kişinin eline parmaklarını dik bir şekilde yerleştirirler. Herkes parmağını yerleştirdikten sonra oyuncu elini sıkıca kapatır. Diğer oyuncular parmağını kaçırmaya çalışır. Parmağını kaçıramayan kişi ebe olur. Eğer birden çok kişinin parmağı kaldıysa bu kişiler arasında yeniden mum dikme yöntemi uygulanır. Hiç kimsenin parmağı kalmadıysa tüm oyuncular için baştan mum dikme yöntemi uygulanır.
 • Top Tutma Yöntemi: Oyuncular topu birbirine atarak paslaşırlar. İlk topu düşüren kişi ebe olur.
 • Basket Atma Yöntemi: Eğer yakınınızda basket potası varsa tüm oyuncular basket atmayı denerler. Basket atan ebelikten kurtulur. Basket atamayan öğrenci oyunda ebe olur.
 • Sıçrama Yöntemi: Oyuncular hepsi belli bir mesafe de sıçrama, tek ayak üstünde sıçrama gibi yöntemlerin biri ile ilerler. En sona kalan oyuncu Mendil Kapmaca oyununda ebe olur.
 • Gönüllü Ebe: İsteyen bir oyuncu gönüllü olarak da ebe olabilir.

3-Gruplar Oluşturulur

Mendil kapmaca oyunu için 2 gruba ihtiyaç vardır. Bu gruplar ebe seçildikten sonra kalan diğer öğrenciler arasında oluşturulur. Mendil kapmaca oyununda grupları oluştururken şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

 1. Adım Yöntemi: İki oyuncu birbirlerine yaklaşık 3-4 metre mesafede dururlar. Sırayla birbirlerine doğru adım atarak yaklaşırlar. Amaç diğerinin ayağının üstüne kendi ayağını getirmektir. İlk ayağını getiren ilk oyuncu seçme hakkını kazanır. İlk kişi seçtikten sonra diğer kişi bir oyuncu seçer ve tüm oyuncular bu şekilde sırayla seçilir. Adım atarken “Aldım, verdim, kestim, yarım, nokta vb.” ifadeleri kullanabilirler.
  • Bu yöntemin olumsuz yanı oyuncuların yakın arkadaşlarını seçebilme ihtimalidir. Yani iyi oynayan kişi yerine birisi sevdiği bir arkadaşını seçebilir.
 2. Kelime Yöntemi: Oyunculardan biri aklından iki kelime tutar. Bütün oyuncuları sırasıyla yanına çağırarak bu kelimeleri söyler. Oyuncular bir kelime seçer. İki kelime de bir grubu temsil ettiği için öğrenci hangi kelimeyi seçtiyse o gruba dahil olur. Bu yöntem de oyuncular rastgele gruplara ayrılır.
Sevebilirsin:  Hımbıl Oyunu Nasıl Oynanır? Detaylı Bilgiler

4-Oyun Başlar

İki grup arasında yaklaşık 20-25 metre bir mesafe bırakılır. Oyuncular yüzü dönük şekilde birbirine doğru bakarlar. Tüm oyunculara bir numara verilir. Ebe ise iki grubun tam ortasında elinde mendili uzatarak bekler.

Oyun ebenin komutu ile başlar. Ebe bir sayı söyler. O sayıyı temsil eden öğrenciler ebenin komutu ile ebenin elindeki mendili almak koşmaya başlar. Ebe komut olarak ıslık çalabilir ya da mendili aşağı doğru indirebilir. Oyuncuların amacı ebenin elindeki mendili alıp grubuna geri getirmektir.

Oyun Varyasyonu: Bu oyunun diğer bir oynanış şeklinde çocuklara numara verilmez. Her oyuncu sırayla yarışır. Oyun başlamadan kural olarak bunu belirleyebilirsiniz.

5-Mendili Kap-Getir

Ebenin komutu ile iki oyuncu mendile doğru koşar. Tek mendil olduğu için oyuncularda birisi mendili alacaktır. Mendili alan oyuncu grubuna mendili getirmeye çalışır. Grubuna getirmeyi başarırsa “1 puan” kazanır. Mendili alamayan oyuncu ise mendili kapan oyuncuyu yakalamaya çalışır.

Oyuncu mendili grubuna götüremeden rakibi ona dokunursa puanı karşı grup alır.

Oyunda en kritik karar mendili alıp, almamaktır. Eğer rakiple aynı anda gelmişseniz mendili alırsanız size dokunur ve oyunu kaybedersiniz. Böyle durumlarda stratejik davranıp rakibin almasını bekleyebilirsiniz.

Bu şekilde birkaç tur oynanır. Oyuncular sıkılana kadar devam edilebilir. Daha sonra oyun bitirilir ve puanlar hesaplanır. En çok puan alan takım oyunu kazanır.

Oyun Varyasyonu: Oyunun yöresel olarak bir türünde yarışan iki kişiden kaybeden kişi oyundan elenir. Bu şekilde grubunda kimse kalmayan grup oyunu kaybeder.

Mendil Kapmaca Taktikleri

 1. Koştuğunuz zaman mendile yakınsanız mendili hızlıca alıp grubunuza dönebilirsiniz. Bu şekilde 1 puan kazanabilirsiniz.
 2. Eğer rakip ile aynı anda mendile gelmişseniz hemen mendili almayın. Çünkü rakip size dokunur ve 1 puan alır. Bu durumda rakibi alıyormuş gibi şaşırtabilirsiniz. Ya da rakibin almasını bekleyip ona dokunarak puan alabilirsiniz.
 3. Oyundaki en zekice taktik ise rakibi mendili aldığımıza inandırmaktır. Bu taktik çok zor olup hızlı olmayı gerektirir. Rakip oyun esnasında bize odaklandığından mendili almış gibi yapıp rakibe kendimizi kovalatırız. Eğer rakibi kendi grubumuza getirirsek kural gereği o turu kazanmış oluruz.

Kaynakça ve Bilinmeyen Kelimeler

Kaynakça ve Bilinmeyen Kelimeler
1 Yazar: Türkana Hüseynova Başlık: I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı – Türk Devletlerinde Ortak Çocuk Oyunları – İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Alındığı Tarih: 14 Mayıs 2020 Alındığı Adres: Academia
Yorum yazma kuralları için tıklayınız. Yorum Yazma Kuralları:
 • Yorumlarda Türkçeyi doğru kullanınız.
 • Kısaltmaları (mrb, slm vb) kullanmaktan kaçınınız.
 • Nokta ve virgül kullandıktan sonra boşluk bırakınız.
 • Yorumda noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanınız.
 • Tehditkar, rahatsız edici, hakaret içeren, küçük düşürücü ya da buna benzeyen hiçbir yorumu sitemizde onaylanmaz.
 • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı yorumlar onaylanmaz.
 • Evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz.
 • Ayrımcılık içeren yorumlar onaylanmaz.
 • Markalar hakkında karalayıcı ya da bir markanın ticari itibarını zedeleyici yorumlar onaylanmaz.
 • Yorumu gönderen kişi kendi yorumundan doğan mali, cezai ve hukuki sorumlulukları kabul ettiğini bilmelidir. Oyunbilim bu yorumlardan sorumlu değildir.
 • Oyunbilim kendi web sayfalarında istediği yorumu yayınlayıp veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 • Oyunbilim kanun hükümlerine uyum çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi gereğince adli makamlar tarafından istenen bilgileri (yorumu gönderen kişiye ait) adli makamlar ile paylaşılabileceğini bilmenizi isteriz.
 • Oyunbilim yorum bölümlerinde yorum yapanlar bu kuralları ve Gizlilik Politikamızda belirtilen kuralları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yorum, görüş ve eleştirileriniz bizim için çok önemlidir. Yorumlarda ilk aranan özellikler yasalara uygun olması ve saygıdır. Saygı, hoşgörü, insan haklarına ve yasalara uygun yorumlar yaptığınız için teşekkür ederiz.
  1. Altı Ağustos 1, 2020

  Yorum Yap